Oferta pracy na stanowisko: Elektromonter Sieci SN i nN w Regionie SN i nN Trzebinia - Siersza w Oddziale Będzin


Zwrot grzecznościowy *
 
Imię *
 
Nazwisko *
 
Nr telefonu *
 
Adres e-mail *
 
CV *

 
List motywacyjny
Inne
Czy jesteś Pracownikiem Grupy TAURON *
 
 
Z jakiego serwisu aplikujesz na naszą ofertę *
 
Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana dane osobowe aby – w razie ustalenia przez nas na podstawie przekazanych przez Panią/Pana danych, że Pani/Pan spełnia wymagane przez nas kryteria – zaproponować Pani/Panu pracę w TAURON Dystrybucja S.A. lub TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Centrala w Krakowie. W razie braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, nie będzie możliwym Pani/Pana udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 


Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana dane osobowe aby – w razie wszczęcia przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Centrala w Krakowie postępowania rekrutacyjnego w okresie jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym i w razie ustalenia przez nas na podstawie przekazanych przez Panią/Pana danych, że spełnia Pani/Pan stawiane przez nas kryteria – zaproponować Pani/Panu pracę w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Centrala w Krakowie. W razie braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, nie zwrócimy się do Pani/Pana z propozycją pracy, chyba że złoży Pani/Pan aplikację w tym konkretnym postępowaniu rekrutacyjnym.
 
 
Wszystkie pola oznaczone * muszą zostać wypełnione.