Oferta pracy na stanowisko: Elektromonter Sieci SN i nN w Jednostce Terenowej Duszniki Zdrój


Zwrot grzecznościowy *
 
Imię *
 
Nazwisko *
 
Nr telefonu *
 
Adres e-mail *
 
CV *

 
List motywacyjny *

 
Inne
Czy jesteś Pracownikiem Grupy TAURON *
 
 
Z jakiego serwisu aplikujesz na naszą ofertę *
 
Podane przez Panią/Pana dane osobowe ("Dane Osobowe”) będą przetwarzane przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych, ("Administrator Danych") w celu przeprowadzenia niniejszej rekrutacji. Administrator Danych informuje, że na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 922, ze zm.) ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 


Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana dane osobowe aby – w razie wszczęcia przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu postępowania rekrutacyjnego w okresie jednego roku od dnia zgłoszenia Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym i w razie ustalenia przez nas na podstawie przekazanych przez Panią/Pana danych, że spełnia Pani/Pan stawiane przez nas kryteria – zaproponować Pani/Panu pracę w TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. W razie braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, nie zwrócimy się do Pani/Pana z propozycją pracy, chyba że złoży Pani/Pan aplikację w tym konkretnym postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Wszystkie pola oznaczone * muszą zostać wypełnione.